best free css templates

Fotowoltaika

Teraz inwestujesz - Potem oszczędzasz
Jednorazowy wydatek - Ciągły zysk
Jesteś proekologiczny - To sporo znaczy
Dobra idea - Wielki efekt

Instalacja fotowoltaiczna, zwana również instalacją PV (ang.PhotoVoltaic) jest systemem przekształcającym darmową energię słoneczną w niezbędną w każdym gospodarstwie lub firmie energię elektryczną.
Wykonamy dla Ciebie projekt, dostarczymy wszystkie elementy systemu, zamontujemy i uruchomimy instalację. Wystarczy, że podejmiesz tylko decyzję, resztę zrobimy za Ciebie.

TO SIĘ OPŁACA.

Jak działamy. Procedura.

Dla zapewnienia optymalnej jakości obsługi klienta stosujemy opisany niżej tryb postępowania.

1


Pierwszy kontakt, rozmowa wstępna

Po nawiązaniu kontaktu przez zainteresowanego instalacją klienta przeprowadzana jest rozmowa wstępna, mająca na celu ustalenie jego potrzeb oraz udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania.

2


Przekazanie danych wyjściowych przez klienta

Klient przekazuje informacje o budynku, jego lokalizacji, oraz o zużyciu energii za miniony rok. Wypełnia w tym celu tzw. protokół danych wyjściowych. Przesyła także zdjęcia lub fragment dokumentacji archiwalnej budynku.

3


Przygotowanie oferty wstępnej

Na podstawie danych otrzymanych od klienta opracowujemy wstępną ofertę cenową, obejmującą 2-3 różne warianty konfiguracji systemu, do wyboru przez klienta.

4


Wizja lokalna (audyt), po akceptacji oferty wstępnej przez klienta

Po dokonaniu wyboru przez klienta najlepszego dla niego wariantu i potwierdzeniu zamiaru podpisania umowy umawiana jest wizja lokalna na miejscu planowanej instalacji, w celu weryfikacji danych i ustalenia szczegółów montażu. Ten krok jest bezpłatny w przypadku gdy klient podpisze umowę. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy klient zobowiązany jest ponieść koszty dojazdu pracownika i wykonania audytu technicznego.

5


Sporządzenie wyceny ofertowej właściwej

W oparciu o wykonany audyt oraz wzajemne ustalenia przygotowujemy końcową ofertę cenową, stanowiącą załącznik do umowy, określającą łączny koszt instalacji wraz z terminami wykonania usługi. Wymagana jest pisemna akceptacja oferty przez klienta.

6


Akceptacja wyceny przez klienta + podpisanie umowy

Akceptacja oferty przez klienta stanowi podstawę do podpisania umowy, której przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego.

7


Opracowanie projektu instalacji

Po podpisaniu umowy opracowany zostaje projekt techniczny instalacji obejmujący dobór materiałów, rozplanowanie rozmieszczenia instalacji dachowej, okablowania i urządzeń wewnętrznych (falownik, zabezpieczenia, uziom itp.), analizę nasłonecznienia i uzysków energii.

8


Dostawa i montaż instalacji

Po dokonaniu przez klienta wymaganej płatności częściowej, dostarczane są pod adres montażu wszystkie niezbędne materiały. W odrębnie ustalonym terminie, zależnym od kolejki planowanych montaży, następuje rozpoczęcie prac instalacyjnych w obiekcie.

9


Skonfigurowanie i uruchomienie instalacji

Po zakończeniu prac montażowych uprawniony instalator dokonuje skonfigurowania urządzeń, uruchamia instalację i po przeprowadzeniu testów przekazuje instalację klientowi do eksploatacji, czego potwierdzeniem jest podpisany przez obie strony protokół odbioru. Klient oprócz otrzymania instrukcji obsługi falownika zostaje wstępnie przeszkolony przez instalatora.

10


Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci OSD

Do obowiązków użytkownika (klienta) należy formalne zgłoszenie na piśmie zamiaru przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej. Pomagamy przy załatwieniu tych formalności, dostarczając niezbędne załączniki, w postaci dokumentów technicznych sprzętu.